VELKOMMEN TIL VOSS TRANSPORTSERVICE AS

SPORING AV GODS
Terminaltjenester - Lokaltrafikk

VTS AS kan tilby terminaltjenester både i Bergen og på Voss. Vi dekker hele Hordland med faste ruter.

Transport mellom Oslo og Bergen

Vi har biler i Bergen / Voss med omegn hver dag, på forespørsel kan vi kjøre de fleste destinasjoner i Norge.
Persontransport

Kontakt oss for ein enkel bussprat .Om du skal på ein kort eller lang tur.Oppbevaring

Vi kan tilby våre kunder både temperert lager, kaldtlager og utelager.