Biler søkes

Grunna auka aktivitet søkjer me vogntog til å trafikkera mellom Oslo/Østlandet og Bergen med omland. Me søkjer primært vogntog med skap og full sideåpning, og gjerne med varme.Det kan og væra aktuelt å ta inn biler med Walking Floor tralle.

Skulle dette væra av interesse, for ditt firma, ta gjerne kontakt med ein av våre meglere, eller daglig leiar