Våre tjenester som transportfirma

Voss Transportservice AS er et transportfirma som frakter alt fra stykkgods til større kvanta. Vi har over 40 års erfaring som transportfirma, og fokuserer alltid på kvalitet fremfor kvantitet. For oss står våre kunder alltid i sentrum, og er førsteprioriteten i vår hverdag. Om du velger Voss Transportservice AS som transportfirma kan du være sikker på at du blir godt ivaretatt.

Vi trafikkerer daglig fraktruter mellom Voss, Bergen og Oslo med varebiler, og dekker hver eneste krik og krok av Øst- og Vestlandet. Vi har også erfaring med kjøring i resten av Norge, samt på internasjonale fraktoppdrag. Om ditt behov for fraktfirma ikke nødvendigvis bare er i Øst- og Vestlandet må du gjerne ta kontakt for et tilbud fra oss.

Du kan lese mer om våre godstransporttjener her.

Bredt utvalg av biler samt godsterminaler i Voss og Bergen

Vårt transportfirma har vokst siden vår opprinnelse i 1973 fra å kun ha en bil, til at vi i dag har en stor bilpark. Vi har sjåfører som kan bemanne alt fra varebiler og liftbiler til vogntog, samt busser. Vi er ikke bare et transportfirma, vi kan også hjelpe med oppbevaring. Med alt fra utelagring til kaldtlager i Voss og Bergen, kan vi dekke alle dine oppbevaringsbehov.

Du kan lese mer om våre oppbevaringsløsninger her.

Du kan lese mer om våre tjenester i menyen til venstre, og om du har spørsmål om våre tjenester som transportfirma finner du vår kontaktinformasjon her.

All transport er utført i henhold til NSAB2015.

NB: Skadet, eller forsvunnet godt blir ertsattet etter NSAB2015, og Lov om Vegfraktavtaler (Vegfraktloven) Vær derfor sikker på at godsansvarforsikringen er dekkende for ditt gods ved et eventuelt uhell.
ALT GODS SOM SKAL SENDAST MÅ EMBALLERAST TILSTREKKELIG!
Gods som ikkje er emballert, eller har mangelfull emballasje er ikkje dekka mot brekkasje, eller skader. 
Brukt ustyr/gods er ikkje dekka mot skår, riper, gnisskader, eller brekkasje.

Kontakt oss her, om du er i tvil!

Betaling for / Paymentfor